Monthly Archives: February 2017

Uncategorized

Na délce záleží

“Mistře, měl bych pro tebe strašně lákavou nabídku, která se prostě za žádnou cenu neodmítá,” napsal mi ve středu kamarád.

Jestli jsem se něco za těch neuvěřitelných dvakrát dvacet let života naučil, pak je to fakt, že jakmile vám někdo sám od sebe dá “strašně lákavou nabídku,” která se notabene, řečeno s Kmotrem, “neodmítá,” je třeba se mít na pozoru. Proto jsem zvolil strategii Mrtvej brouk a na zprávu neodpověděl. Doufal jsem, že mi to projde, protože přišla mezi několika jinými a mohla jen tak prošumět, bez povšimnutí (zašuškal šplapač na jazyk). Neprošlo.

read more »